Aplikacija

Inox brušeni

Staklo

Satinato

Ispuna

XPS

Dimenzije

900x2000x24mm

900x2000x36mm

900x2000x40mm

©2019 by Res Immobiles Građenje d.o.o.